PAZAR YERLERİ TAHSİS HAKKI HK 06.04.2021

Sayın Üyemiz,

12/07/2021 tarih 28351 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine istinaden mevzuatta bulunmayan hükümleri ilave etme yetkisi belediyelere bırakılmıştır. Bu hükümleri belediyeler kendi içlerinde hazırlanmış oldukları yönetmelikler ile meclisten geçirerek mevzuata uygun hale getirmişlerdir. Söz konusu yönetmeliğe istinaden 10/07/2014 tarih 68 sayılı karar ile Efeler Belediye Meclisince kabul edilen Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği çıkarılmış ve yayımlandığı tarihi itibari ile bugüne kadar Pazar yerinde yapılacak olan iş ve işlemlerde bu iki yönetmelik üzerinden işlem yapılmıştır.

Efeler Belediyesi Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (b) ve (c) fıkrasında tahsis hakkı olduğu süre içerisinde vergi kaydını sildirmek  ve Oda kaydını sildirmek tahsis iptal nedenlerinden sayılmaktadır. Ayrıca tahsis belgelerinin veriliş tarihi itibari ile 5 yıl geçerli olduğu, her esnafın tahsis bitiş sürelerini takip etmeleri gerektiği, tahsis hakkı biten esnafların yazı ekinde yer alan listedeki evrakları hazırladıktan sonra Zabıta Müdürlüğü Pazar Yerleri Amirliği’nden Hes Kodları ile telefonla randevu alarak (444 80 09 dahili 2000) müracaat etmeleri gerekmektedir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.