AYDIN TİCARET ODASI 2021 YILI FIRIN İŞLETMELERİNE AİT AZAMİ FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU 01.04.2021

Sayın Üyemiz;

Odamıza kayıtlı fırın işletmelerin bağlı bulunduğu Odamız 17. Meslek Komitesinin 19.03.2021 tarih ve 37 sayılı kararına ve Yönetim Kurulumuzun 22.03.2021 tarih ve 154/4949 sayılı kararına istinaden hazırlanan 2021 yılı Aydın Ticaret Odası Fırın İşletmelerine Ait Azami Fiyat Tarifesi, 26.03.2021 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen 2021 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis toplantısı gündemine sunulmuş ve onaylanmıştır.

“Aydın Ticaret Odası Fırın İşletmelerine Ait Azami Fiyat Tarifesi” talep eden Üyelerimizin Odamız Meslek Komiteleri birimine başvuruda bulunarak adı geçen tarifeyi temin edebileceğini bilgilerinize önemle rica ederiz.

AYDIN TİCARET ODASI