TEK KULLANIMLIK PLASTİK ÜRÜNLER İLE ÇÖZÜLEBİLİR PLASTİKTEN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN YASAKLANMASINA DAİR YÖNETMELİK 29.03.2021

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda AB Komisyonu’nun 2019/904 sayılı düzenlemesi ile AB içinde tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılması amaçlandığı bildirilmektedir.

Yazıda anılan düzenlemeyle birlikte; “Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin ve Çözülebilir Plastikten Elde Edilen Ürünlerin Piyasaya Girişinin Yasaklanmasına Dair Yönetmeliğin” ve 3 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir. İlgili yönetmelikte tek kullanımlık plastik
ürün, plastik, çözülebilir plastik, piyasaya sürme ve piyasada hazır bulunma kavramlarının tanımları yapılmış ve piyasaya girişi yasaklanan ürünler sıralanmıştır. Tanımı düzenlenen kavramlar:

– Tek Kullanımlık Plastik Ürün: Tekrar kullanılmayacak şekilde tasarlanan, üretilen, piyasaya sürülen ve
tamamen veya bir kısmı plastikten mamul ürün
– Plastik: Polimerden mamul hammadde (biyopolimer hariç)
– Çözülebilir Plastik ( oxo-degradableplastics): Doğada fragmente olabilmesi amacıyla üretim sürecinde
kimyasallar kullanılan plastik
– Piyasaya Sürme: Bu yönetmelik kapsamındaki ürünün piyasaya ilk defa sürülmesi
– Piyasada Hazır Bulunma: Ticari faaliyet kapsamında kullanılmak veya tüketilmek amacıyla para karşılığı
veya para karşılığı olmaksızın ürünün teslimi

Piyasaya girişi yasaklanan ürünler:
– Tıbbi kullanımlar hariç plastik kulak çubukları
– Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak
– Plastik karıştırma çubukları
– Polistirenden üretilmiş içecek bardakları (togo bardaklar) ve içecek kapları ile kapakları
– Tıbbi kullanımlar hariç pipetler
– Balon sapları (tüketiciye sunulmayan endüstriyel kullanımlar hariç)
– Polistirenden mamul fast-food yemek paketleri
– Çözülebilir plastikten (oxo-degradableplastics) mamul ürünler

Yazıda devamla, yukarıda piyasaya girişi yasaklanan ürünlerin ilgili yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce (3 Temmuz 2021) piyasaya sürülmüş olması şartıyla satışının mümkün olabileceğini; geçiş süreci belirlenerek pandemi nedeniyle stoklarda oluşan fazlalılığın eritilmesi ve tüketime hazır ürünlerin imha edilmemesinin sağlanarak oluşabilecek ekonomik zararın engellenmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir.

Buna ilaveten, AB Komisyonu düzenlemesiyle uzun vadede bu ürünlere yönelik üretimin ve ithalatının yasaklanmasıyla piyasada arzın ortadan kalkması durumu olduğu için sektörde faaliyet gösteren firmaların tek kullanımlık plastik ürünler yerine metal, tahta, cam ve karton vb. ürünlere yönelmeleri gerektiği açıklanmıştır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.