Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Duyurusu, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı 10.03.2021

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dan gelen 08.03.2021 tarih ve 34221550-045.99-2297 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-33579531-010.03-00061691322 sayılı ilgili yazısında yazına atıfta bulunulmuştur.

İlgili yazıda; "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" mevzuatında değişiklik yapılması ihtiyacı hâsıl olduğu belirtilmiş olup, sunulan söz konusu taslağa ilişkin görüş ve önerilerin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan ve ekte gönderilen içerikler dikkate alınarak hazırlanacağı belirtilmiştir.

Üyelerimizin ekte yer alan taslağı inceleyerek yönetmelik taslağında yer almasını veya değişiklik yapılmasını istedikleri konuları en geç 11 Mart 2021 Perşembe günü saat: 14.00’e kadar  m.baskar@ayto.org.tr  mail adresine iletmeleri önemle rica olunur.

EK

Saygılarımızla.

AYDIN TİCARET ODASI