Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi videosu 16.02.2021

AFAD olarak 2013 yılından bu yana Afete Hazır Türkiye Eğitimleri kapsamında ailelere, okullarda gençlere ve işyerlerinde eğitimler verilmektedir. 
Afete Hazır Türkiye Projesi ile; Bireyden başlayarak toplumun tüm kesimine, afetlerin ilk 72 saatine hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü kazandırmak, bireylerde farkındalık yaratmak,   bireylerle yaşadıkları mekânlarda alabilecekleri temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afetlerde doğru davranış şekillerini öğrenmelerini ve uygulamalarını sağlamak, afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak, alınabilecek temel önlemleri paylaşmak, bireylerin afet eğitimi alabileceği mekânları yaygınlaştırmak ve kolay ulaşabilecekleri altyapıları kurmak, ülke genelinde çeşitli kanallarla verilen afet eğitimlerini standart hale getirmek, uluslararası organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan da yararlanmak ve yeterli bilgi, tecrübeye sahip akredite olmuş eğitim yollarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
 
Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar konusunda 
Çevremizdeki Riskler
Afet Öncesi Hazırlıklar
Afet Sırasında ve Sonrasında Doğru Davranış Şekilleri
Afet Sonrası İlk Saatler hakkında
temel bilgileri içeren Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi videosunun tamamı https://www.youtube.com/watch?v=NCFczU80iS4 linkinde yer almaktadır.