OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 12.02.2021

Sayın Üyemiz;

Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) aldığımız 07.02.2021 tarihli yazıda, 22.02.2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Otopark Yönetmeliği için güncel gereksinimler doğrultusunda hazırlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ekte sunulmuş olup, söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili görüş ve önerilerinizin iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda; TOBB'a iletilmek üzere görüş ve önerilerini bildirmek isteyen Üyelerimiz, görüşlerini ekte yer alan Görüş Bildirme Formunu uygun şekilde doldurarak 15.02.2021 Pazartesi günü saat 13.00’a kadar m.baskar@ayto.org.tr e-posta adresine iletebilir. 

EKLER

YÖNETMELİK

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

Bilgilerinize önemle duyurulur.

AYDIN TİCARET ODASI