KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI/ BİLGİSAYARLI GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ SİSTEMİ 05.02.2021

Sayın Üyemiz,

İhracatta  Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslar arası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir. Kağıtsız  ihracat uygulaması kapsamında mavi ve yeşil  hatta işlem gören beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme  yapıldığı açıklanmıştır.  Konu hakkındaki pilot uygulamanın  22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğü'nde gerçekleştirileceği  ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm  gümrük  müdürlüklerinde yaygınlaştırılacağı hususunda bilgi verilmektedir. 

Söz konusu bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.