2021 YILI BAKLAVACI İŞLETMELERE AİT AZAMİ FİYAT TARİFESİ HAKKINDA DUYURU 02.02.2021

Sayın Üyemiz;

Odamıza kayıtlı baklavacı işletmelerin bağlı bulunduğu 17. Meslek Komitesinin 25.12.2020 tarih ve 34 sayılı kararına ve Odamız Yönetim Kurulunun 25.01.2021 tarih ve 145/4705 sayılı kararına istinaden hazırlanan 2021 yılı Aydın Ticaret Odası Baklavacı İşletmelere Ait Azami Fiyat Tarifesi, 29.01.2021 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen 2021 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis toplantısı gündemine sunulmuş ve onaylanmıştır.

“Aydın Ticaret Odası Baklavacı İşletmelere Ait Azami Fiyat Tarifesi” talep eden Üyelerimizin Odamız Meslek Komiteleri birimine başvuruda bulunarak adı geçen tarifeyi temin edebileceğini bilgilerinize önemle rica ederiz.

AYDIN TİCARET ODASI